by lou

____

✧ Aloha. Hawai’i is mijn soulplace waar ik ten huwelijk ben gevraagd – jawel op de stairways to heaven. Uiteindelijk heb ik door de mana – levensenergie  – een bruiloft gewonnen in Hawai’i en daar het ja woord aan mijn man gegeven. Je kan dus wel stellen dat Hawai’i een speciale plek in mijn hart heeft. Tegenwoordig ben ik mij steeds verder aan het verdiepen in de Hawaiiaanse cultuur met haar prachtige rituelen. Zo kwam ik vorig jaar voor het eerst in aanraking met de kracht van ho’oponopono. Van dit mooie ‘vergevingsritueel’, maakt mijn hart dan ook een sprongetje.

Waar komt Ho’oponopono vandaan?

 Ho’oponopono behoort tot de oude Hawaiiaanse leringen, de  Huna (waar ‘HU’ staat voor ‘kennis’ en ‘NA’ staat voor ‘wijsheid’). De essentie van huna is aloha. Aloha is een onzelfzuchtige en voedende vorm van liefde die kalmte, acceptatie en warmte uitstraalt. Het betekent dat we begrijpen dat we allemaal een gemeenschappelijke reis maken en dat er slechts één kracht in het universum is, namelijk de energie van zuivere liefde (mana aloha).

Ho’oponopono (betekenis: ho’o = doen en pono= goed) betekent een probleem oplossen. Het staat dus letterlijk voor ‘goed goed doen’. Dat doe je door weer te verbinden met je hogere zelf en de bron van al het zijn. Het is een eenvoudige manier om naar innerlijke vrede en harmonie te bewegen. Oké, maar wat houdt ho’oponopono dan in? Het is een geestelijk-spiritueel reinigingsmethode, een reiniging van angsten en zorgen, doorbreken van gedragspatronen en alles wat ons in de weg staat bij onze persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Je kunt het zien als één grote wervelwind die zorgt dat alles wordt gereinigd. Gedachten en emoties die zich vast hebben gezet in ons lichaam worden langzaam losgemaakt.

Nu klinkt dit vast als hocus pocus en pure magie. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat dit ook echt zo is. Wij als mens zijn volmaakt. Wat onze ervaring van echte volheid – van liefdevol samenzijn, innerlijke rijkdom, spirituele groei en volmaakte gezondheid – echter in de weg staat zijn WIJZELF. Het is ons denken, dat is gebaseerd op oordelende ervaringen die worden vastgezet in ons lichaam. Gedachten en emoties manifesteren zich. Wij – als mens – willen ons graag vasthouden aan angsten en zorgen, aan vooroordelen en aan twijfels. Het geheim om dit te kunnen doorbreken is door te kunnen loslaten en durven te vertrouwen dat we mogen loslaten. Pas dan gaat alles weer stromen.

Wanneer gebruiken we ho’oponopono en hoe pas je het toe in je leven? Telkens wanneer ons iets stoort, wanneer we innerlijke disharmonie ervaren, een conflict of probleem zien, kunnen we ho’oponopono gebruiken. Dus telkens wanneer je het liefst zou willen omdraaien, weglopen en vooral wanneer iemand anders op jouw ‘rode knop’ drukt zeg dan in gedachten de volgende zinnen:

Het spijt me.

Vergeef me, alsjeblieft.

Ik houd van je.

Dank je wel.

 

Het spijt me.

Ik zie dat ik lijd en dat brengt me in contact met mijn gevoelens. Ik wijs het probleem niet meer af, maar zie wat ik moet leren. Ik of mijn voorouders (met wie ik energetisch, genetisch en via traditie en ook geschiedenis verbonden ben) heb of hebben leed veroorzaakt. Ik word nu door de kracht van het gesproken woord vrij van deze schuld.

Vergeef me, alsjeblieft.

Vergeef me, alsjeblieft, dat ik of mijn voorouders jou en mij bewust of onbewust in onze ontwikkeling gestoord heb of hebben. Vergeef me, alsjeblieft dat ik tegen de goddelijke wetten van harmonie en liefde heb gehandeld. Vergeef me, alsjeblieft, dat ik jou (of de situatie) tot nu toe veroordeeld heb en onze spirituele identiteit en verbondenheid in het verleden veronachtzaamd heb.

Ik houd van je.

Ik houd van jou en ik houd van mij. Ik zie en respecteer het goddelijke in jou. Ik houd van de situatie zoals ze is en ik accepteer de situatie zoals ze is. Ik houd van het probleem, dat naar me toe gekomen is om me de ogen te openen. Ik houd onvoorwaardelijk van mij en van jou, met al onze zwakheden en onvolkomenheden.

Dank je wel.

Dank je wel, ik begrijp dat het wonder al onderweg is. Ik dank God en de engelen voor de transformatie van dat wat mij na aan het hart ligt. Dank je wel, want wat ik heb verworven en wat er zal gebeuren, is wat ik door de wet van oorzaak en gevolg heb verdiend. Dank je wel, want door de kracht van vergeving ben ik nu vrij van de energetische keten van het verleden. Dank je wel dat ik de bron van al het zijn mag leren kennen en ermee verbonden ben. [1]

 

Vergeving is niet iets eenmaligs, vergeving is een manier van leven. – Dr. Martin Luther King.

 

We hebben geen invloed op wat andere mensen zeggen of doen, maar we kunnen wel zelf beslissen hoe we erover denken en voelen en welke consequenties we trekken. Daarin bestaat de keuze om jezelf te bevrijden van je gedachten om jezelf te bevrijden en om te groeien. Hier ontstaat een onwijs mooie kans om te groeien als persoon. Om op zelfonderzoek uit te gaan en jezelf telkens af te vragen: ‘Wat is er gaande? Wat denk ik nu? Wat geloof ik? Is dat werkelijk zo? Is het waar?’ Het antwoord op deze vragen onderkennen dat het verhaal – hoe het ook mag luiden – altijd uit gedachten is opgebouwd. Het verhaal dat naar voren komt kan nog zo echt voelen, maar het blijven gedachten. Ho’oponopono is daardoor een letterlijke reset van je mind om niet meer alles te geloven wat het denkt en daarvoor dit prachtige vergevingsritueel te gebruiken.

Dan wil ik nu graag een ho’oponopono oefening met jullie delen. Ben je iemand die graag iets voor anderen doet en toch ontevreden blijft omdat niemand jouw behoeften vervult? Dan is deze ho’oponopono oefening voor jou gemaakt. Je kunt ook zelf een thema in je leven kiezen waar je graag vergeving (lees heling) zou willen toepassen.

‘In de volgende kleine, maar zeer krachtige oefening zien we het effect van ho’oponopono als een innerlijke dialoog om onbewust handelen opnieuw te programmeren. Het gaat om een gesprek met ons onbewuste, of, zoals de Hawaïanen zeggen, een gesprek met ons innerlijk kind. In deze oefening willen we onszelf vergeven dat we in het verleden niet genoeg voor onszelf en onze eigen behoeften hebben gezorgd. We vergeven onszelf dat we anderen en onszelf verwijten hebben gemaakt. Ga alsjeblieft gemakkelijk zitten en ga naar je hart. Vraag jezelf er vervolgens vergeving voor dat je te weinig aandacht aan je gezondheid hebt geschonken. Zeg de vier wonderzinnen en herhaal de oefening voor alle levensgebieden die er in je opkomen.

 Het spijt me. Vergeef me, alsjeblieft. Ik houd van je. Dank je wel. .’[2]

 

Ik wil graag afsluiten met het tonen van mijn dankbaarheid voor het werk van Ulrich Emil Duprée, die Ho’oponopono – de oude wijsheid uit Hawaï – toegankelijk heeft gemaakt voor de rest van de wereld. Hopelijk heeft het jou wakker geschud en maakt ook jouw hart een sprongetje van dit mooie vergevingsritueel. Let’s share en laat het me weten in de comments als je ermee aan de slag bent gegaan!

Mahalo ♥

 

[1] Ulrich Emil Duprée, Ho’oponopono Het Hawaiiaanse vergevingsritueel, p. 29-30.

[2] Ulrich Emil Duprée, Ho’oponopono Het Hawaiiaanse vergevingsritueel, p. 62.

Leave A Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *